Phiêu lưu - Hành động mới 2018, Phieu luu - Hanh dong hay 2018