Vatican Kiseki Chousakan

Vatican Miracle Examiner (2017)

Nội dung phim

Vatican Kiseki Chousakan, Vatican Miracle Examiner 2017

Phim Vatican Kiseki Chousakan: Hiraga Josef Kou, một nhà khoa học thiên tài và Robert Nicholas, một chuyên viên giải mã và lưu trữ hồ sơ. Cùng nhau, với tư cách là “những thẩm tra viên thần thánh” của Vantican, họ chu du khắp thế giới để xác nhận độ tin cậy của những yêu sách kỳ diệu.

Trailer phim Vatican Kiseki Chousakan