Tuyên Ngôn Của Tự Do

Free State Of Jones (2016)

Nội dung phim

Tuyên Ngôn Của Tự Do - Free State Of Jones (2016)

Nội chiến chia cắt đất nước, một nông dân khốn khổ đến từ Mississippi lãnh đạo một nhóm nổi dậy chống lại quân miền Nam Hoa Kỳ.

Trailer phim Tuyên Ngôn Của Tự Do