Tử Thoa Kỳ Duyên

Loved In The Purple (2013)

Nội dung phim

Tử Thoa Kỳ Duyên - Loved In The Purple (2013)

Tử Thoa Kỳ Duyên kể về nàng ca nữ Hoắc Tiểu Ngọc, thời nhà Đường cùng các nhân vật Nạp Lan Đông- Hoàng Sam hiệp khách, tài tử Lý Ích, Tô Tĩnh Lan, miêu tả những cuộc đấu tranh nội tâm của nhân vật, những điệu múa đời Đường đẹp mắt cùng với mối tình đau thương làm xúc động lòng người.

Trailer - Preview

Xem phim Loved In The Purple VietSub, Loved In The Purple thuyết minh, Loved In The Purple Full HD, Loved In The Purple 2013, Loved In The Purple bản đẹp, Bảy viên ngọc rồng siêu cấp phụ đề, Bảy viên ngọc rồng siêu cấp trọn bộ, Bảy viên ngọc rồng siêu cấp tập cuối

Xem phim Tử Thoa Kỳ Duyên VietSub, Tử Thoa Kỳ Duyên 2013, Tử Thoa Kỳ Duyên Thuyết minh, Tử Thoa Kỳ Duyên phụ đề, Tử Thoa Kỳ Duyên full HD, Tử Thoa Kỳ Duyên bản đẹp, Tử Thoa Kỳ Duyên trọn bộ, Tử Thoa Kỳ Duyên tập cuối

Xem phim Tử Thoa Kỳ Duyên tập 1, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 2, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 3, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 4, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 5, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 6, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 7, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 8, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 9, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 10, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 11, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 12, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 13, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 14, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 15, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 16, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 17, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 18, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 19, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 20, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 21, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 22, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 23, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 24, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 25, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 26, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 27, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 28, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 29, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 20, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 31, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 32, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 33, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 34, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 35, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 36, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 27, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 28, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 39, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 40, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 41, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 42, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 43, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 44, Tử Thoa Kỳ Duyên tập 45

Xem phim Loved In The Purple tập 1, Loved In The Purple tập 2, Loved In The Purple tập 3, Loved In The Purple tập 4, Loved In The Purple tập 5, Loved In The Purple tập 6, 7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 7, Loved In The Purple tập 8, Loved In The Purple tập 9, Loved In The Purple tập 10, Loved In The Purple tập 11, Loved In The Purple tập 12, Loved In The Purple tập 13, Loved In The Purple tập 14, Loved In The Purple tập 15, Loved In The Purple tập 16, Loved In The Purple tập 17, Loved In The Purple tập 18, Loved In The Purple tập 19, Loved In The Purple tập 20, Loved In The Purple tập 21, Loved In The Purple tập 22, Loved In The Purple tập 23, Loved In The Purple tập 24, Loved In The Purple tập 25, Loved In The Purple tập 26, Loved In The Purple tập 27, Loved In The Purple tập 28, Loved In The Purple tập 29, Loved In The Purple tập 20, Loved In The Purple tập 31, Loved In The Purple tập 32, Loved In The Purple tập 33, Loved In The Purple tập 34, Loved In The Purple tập 35, Loved In The Purple tập 36, Loved In The Purple tập 27, Loved In The Purple tập 28, Loved In The Purple tập 39, Loved In The Purple tập 40, Loved In The Purple tập 41, Loved In The Purple tập 42, Loved In The Purple tập 43, Loved In The Purple tập 44, Loved In The Purple tập 45