Tứ Đại Tài Tử Giang Nam

The Four Scholars of Jiangnan

Nội dung phim

Tứ Đại Tài Tử Giang Nam, The Four Scholars of Jiangnan 2014

Tứ Đại Tài Tử Giang Nam kể về Đường Bá Hổ, Chúc Chi Sơn, Văn Trưng Minh ở Hội Quán Lục Nghệ, ba người đã thi thố tài nghệ với các hội quán khác và đạt được thành tích cao nhất là “Tô Châu tam bảo”. Một hôm có người tự xưng là Châu Văn Tân, họa công phi phàm, tài nghệ hơn người đòi thách đấu với “Tô Châu tam bảo” cùng điều kiện nếu bên nào thua sẽ bị mất một phần thân thể của mình.

 

Trailer - Preview

Xem phim Tứ Đại Tài Tử Giang Nam, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam thuyết minh, Tu Dai Tai Tu Giang Nam, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam, Tu Dai Tai Tu Giang Nam 2014, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam Full HD, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam 2014, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam bản đẹp, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam trọn bộ, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam phụ đề, Phim Tứ Đại Tài Tử Giang Nam

Xem phim The Four Scholars of Jiangnan 2014, The Four Scholars of Jiangnan VietSub, The Four Scholars of Jiangnan Thuyết minh, The Four Scholars of Jiangnan full HD, The Four Scholars of Jiangnan bản đẹp, The Four Scholars of Jiangnan trọn bộ, The Four Scholars of Jiangnan phụ đề

Xem phim Tứ Đại Tài Tử Giang Nam tập 1, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam tap 2, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam tập 3, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam tap 4, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam Ký tập 5, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam tap 6, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam tap 7, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam tập 8, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam tập 9, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam tap 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30, Tứ Đại Tài Tử Giang Nam 31/32/33/34/35/36/37/38/39/40,41