Tín Hiệu Diệt Vong

Cell (2016)

Nội dung phim

Tín Hiệu Diệt Vong, Cell 2016

Phim Cell (2016): Khi một tín hiệu điện thoại bí ẩn tạo ra hỗn loạn diệt vong, một nghệ sĩ kiên quyết tìm cách đoàn tụ với con trai của mình ở New England.

Trailer phim Tín Hiệu Diệt Vong