Tìm Lại Tình Yêu Giữa Làn Đạn

Niew Hua Jai Sood Glai Puen (2017)

Nội dung phim

Tìm Lại Tình Yêu Giữa Làn Đạn, Niew Hua Jai Sood Glai Puen 2017

Phim Tìm Lại Tình Yêu Giữa Làn Đạn là Phần 1 trong Series Series phim Sứ Mệnh Tình Yêu là trường ca về lý tưởng sống, tình yêu và tình bằng hữu của những người quân nhân. Phim có sự tham gia của các mỹ nam đài 7: Weir Sukollawat, Mick Thongraya...

 

Trailer phim Tìm Lại Tình Yêu Giữa Làn Đạn