Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần

The God Of Sword (2004)

Nội dung phim

Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần, The God Of Sword 2004

Phim Thiên Kiếm Quần Hiệp 2004 nói về cuộc hành trình tìm kiếm "Thiên kiếm ngũ tước" để mở cánh cửa bí mật chứa Kiếm Thần. Khi xưa 5 người luyện kiếm thần đã làm 5 phần đế tạo thành chiếc chìa khóa chia cho 5 người giữ. Bình Tĩnh Đại Sư tố chức đại hội võ lầm đế tìm 5 thiên kiếm ngũ tước. Đường Nhược Huyên và Tiêu Đình mỗi người giữ một phần còn 1 phần được Bình Tĩnh Đại Sư tìm được ở Sơn Đông. Thiên Kiếm Quần Hiệp còn là cuộc chiến giữa hai phái chính tà, khi mà Tân Nguyệt Giáo luôn theo sát để hòng đoạt thần kiếm. Đến phút cuối Thiên Kiếm Quần Hiệp diễn ra cuộc đấu long trời lở đất khi họ phát hiện ra người cầm đầu Tân Nguyệt giáo chính là người bạn mà họ luôn tin tưởng.

Trailer - Preview

Xem phim Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần thuyết minh , Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần vietsub , Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần bản đẹp , Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần phụ đề , Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần trọn bộ , Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần full hd , Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần 2004, phim Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần 2004

Xem phim The God Of Sword thuyết minh , The God Of Sword vietsub , The God Of Sword bản đẹp , The God Of Sword phụ đề , The God Of Sword trọn bộ , The God Of Sword full hd , The God Of Sword 2004, phim The God Of Sword 2004

Xem phim Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần tập 1 , Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần tập 2 , Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần tập 3 , Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần tập 4 , Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần tập 5 , Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần tập 6 , Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần tập 7/8/9/10 , Thiên Kiếm Quần Hiệp - Kiếm Thần tập cuối . .