Thiên Địa Huyền Môn

An Eternal Combat (1984)

Nội dung phim

Thiên Địa Huyền Môn, An Eternal Combat 1984

Thiên Địa Huyền Môn phim võ thuật Trung Quốc với sự tham gia của Lâm Chánh Anh, Vương Tổ Hiền, Thành Khuê An, Huỳnh Thu Sinh, Hứa Thiệu Hùng.

Trailer phim Thiên Địa Huyền Môn