Tẩu Thoát

Traders (2016)

Nội dung phim

Tẩu Thoát, Traders 2016

Phim Tẩu Thoát - Traders 2015: Nếu con người bình thường có lý do hoàn hảo để giết những người khác? Để không phải sống trong bần cùng khổ cực, tất cả được thực hiện theo một luật lệ riêng, luật lệ Trao Đổi.

Trailer phim Tẩu Thoát