Tân Bạch Phát Ma Nữ Truyện

Bride With White Hair (2012)

Nội dung phim

Tân Bạch Phát Ma Nữ, Bride With White Hair

Phim Tân Bạch Phát Ma Nữ Truyện: Nhà Minh năm Thiên Khải thứ 4, khu vực Quảng Nguyên mất mùa nhiều năm liên tiếp. Khải Bộ thị lang Trác Kế Hiền phụng mệnh Thái Tử đem lương thảo đến khu vực thiên tai, trên đường đến Ngọc Long Sơn, bị Minh Nguyệt thành chủ Luyện Nghê Thường (Mã Tô đóng) dẫn người cướp mất lương thảo. Con trai của Trác Kế Hiền, đại đồ đệ của Võ Đang - Trác Nhất Hàng (Ngô Kỳ Long đóng) cùng tiểu sư muội Hà Ngạc Hoa (Quách Trân Nghê đóng) lập tức xuống núi cứu cha, vì vậy bị cuốn vào cuộc đấu của Thái Tử, Ngụy Trung Hiền và Luyện Nghê Thường.

.

 

Trailer - Preview

Xem phim Tan Bach Phat Ma Nu , Tan Bach Phat Ma Nu VietSub , Tan Bach Phat Ma Nu Thuyết minh , Tan Bach Phat Ma Nu full HD , Tan Bach Phat Ma Nu bản đẹp , Tan Bach Phat Ma Nu trọn bộ , Tan Bach Phat Ma Nu phụ đề , Tan Bach Phat Ma Nu bản Truyền Hình

Xem phim Tân Bạch Phát Ma Nữ , Tân Bạch Phát Ma Nữ VietSub , Tân Bạch Phát Ma Nữ Thuyết minh , Tân Bạch Phát Ma Nữ full HD , Tân Bạch Phát Ma Nữ bản đẹp , Tân Bạch Phát Ma Nữ trọn bộ , Tân Bạch Phát Ma Nữ phụ đề , Tân Bạch Phát Ma Nữ bản Truyền Hình

Xem phim Bride With White Hair , Bride With White Hair VietSub , Bride With White Hair Thuyết minh , Bride With White Hair full HD , Bride With White Hair bản đẹp , Bride With White Hair trọn bộ , Bride With White Hair phụ đề , Bride With White Hair bản Truyền Hình

Xem phim Tan Bach Phat Ma Nu 1 , Tan Bach Phat Ma Nu 2 , Tan Bach Phat Ma Nu 3 , Tan Bach Phat Ma Nu 4 , Tan Bach Phat Ma Nu 5 , Tan Bach Phat Ma Nu 6 , Tan Bach Phat Ma Nu 7 , Tan Bach Phat Ma Nu 8 , Tan Bach Phat Ma Nu 9 , Tan Bach Phat Ma Nu 10 , Tan Bach Phat Ma Nu 11 , Tan Bach Phat Ma Nu 12 , Tan Bach Phat Ma Nu 13 , Tan Bach Phat Ma Nu 14 , Tan Bach Phat Ma Nu 15 , Tan Bach Phat Ma Nu 16 , Tan Bach Phat Ma Nu 17 , Tan Bach Phat Ma Nu 18 , Tan Bach Phat Ma Nu 19 , Tan Bach Phat Ma Nu 20 , Tan Bach Phat Ma Nu 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30 , Tan Bach Phat Ma Nu 31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42 , Tan Bach Phat Ma Nu tap cuoi , Tan Bach Phat Ma Nu tron bo

Xem phim Tan Bach Phat Ma Nu 1 , Tan Bach Phat Ma Nu 2 , Tan Bach Phat Ma Nu 3 , Tan Bach Phat Ma Nu 4 , Tan Bach Phat Ma Nu 5 , Tan Bach Phat Ma Nu 6 , Tan Bach Phat Ma Nu 7 , Tan Bach Phat Ma Nu 8 , Tan Bach Phat Ma Nu 9 , Tan Bach Phat Ma Nu 10 , Tan Bach Phat Ma Nu 11 , Tan Bach Phat Ma Nu 12 , Tan Bach Phat Ma Nu 13 , Tan Bach Phat Ma Nu 14 , Tan Bach Phat Ma Nu 15 , Tan Bach Phat Ma Nu 16 , Tan Bach Phat Ma Nu 17 , Tan Bach Phat Ma Nu 18 , Tan Bach Phat Ma Nu 19 , Tan Bach Phat Ma Nu 20 , Tan Bach Phat Ma Nu 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30 , Tan Bach Phat Ma Nu 31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42 , Tan Bach Phat Ma Nu tap cuoi , Tan Bach Phat Ma Nu tron bo