Tài Liệu Hoa Lệ

IQ246 (2016)

Thông tin - Lịch chiếu

Phim Tài Liệu Hoa Lệ được VietSub bởi Fly-Fansub

Nội dung phim

Tài Liệu Hoa Lệ, IQ246 (2016)

Phim Tài Liệu Hoa Lệ... Homonji Sharaku là con trai cả của nhà Homonji, một gia tộc có nhiều thế hệ nổi tiếng về lĩnh vực tội phạm học. Con trai cả của gia đình Hamonji có truyền thống sở hữu IQ 246, và cũng như vậy, IQ của Sharaku là 246.

Trailer phim Tài Liệu Hoa Lệ