Sáu Giờ Để Giết

Age Of Kill (2015)

Nội dung phim

Sáu Giờ Để Giết - Age Of Kill (2015)

Nội dung phim Sáu Giờ Để Giết: Một tay lính bắn tỉa kì cựu, nhận được một cuộc điện thoại lạ, chúng đã bắn cóc người thân của ông để ép ông làm cho chúng 1 việc... đó chính là phải giết 6 người trong 6 tiếng đồng hồ.

Trailer phim Sáu Giờ Để Giết