Sa Mạc Nhuốm Máu

Desierto (2016)

Nội dung phim

Sa Mạc Nhuốm Máu, Desierto 2016

Sa Mạc Nhuốm Máu (2016): Một nhóm người có ý định vượt qua biên giới Mexico và Mỹ phải đối mặt với một kẻ canh gác biên giới phân biệt chủng tộc.

Trailer phim Sa Mạc Nhuốm Máu