Running Man Bản Trung Quốc Season 4

Hurry Up Brother Season 4 (2016)

Thông tin - Lịch chiếu

Running Man Bản Trung Quốc Season 4 được VietSub bởi Runningman Chinese/Hurry up Brother奔跑吧兄弟 VietnamFanpage

Nội dung phim

Running Man Bản Trung Quốc Season 4, Hurry Up Brother Season 4 (2016)

Running Man Season 4 đã quay trở lại với các thành viên cũ là Đặng Siêu, Lý Thần, Vương Tổ Lam, Trịnh Khải, Trần Hách, Angelababy, Lộc Hàm.

Xem lại các Season khác:
Running Man Bản Trung Quốc Season 1

Running Man Bản Trung Quốc Season 2

Running Man Bản Trung Quốc Season 3

Running Man Bản Trung Quốc Season 4

Trailer phim Running Man Bản Trung Quốc Season 4