Running Man Bản Trung Quốc Season 3

Hurry Up Brother Season 3 (2015)

Nội dung phim

Running Man Bản Trung Quốc Season 3 - Hurry Up Brother Season 3 (2015)

Season 3 đã quay trở lại với thành viên mới là Lộc Hàm thay cho Bao Bối Nhĩ.

Trailer phim Running Man Bản Trung Quốc Season 3