Pokémon 13 Bá Chủ Của Ảo Ảnh Zoroark

Pokemon Movie 13: Zoroark Master of Illusions (2010)

Nội dung phim

Pokémon 13 Bá Chủ Của Ảo Ảnh Zoroark, Pokemon Movie 13: Zoroark Master of Illusions (2010)

Phim "Pokémon 13 Bá Chủ Của Ảo Ảnh Zoroark " Celebi từ tương lai sẽ du hành về hiện tại để ngăn chặn cuộc chiến giữa Raikou, Entei và Suicune. Trong lúc đó, Ash, Brock và Dawn đến thành phố Crown để dự World Cup Pokemon thường niên đúng lúc những pokemon huyền thoại xuất hiện và tấn công thành phố.

Trailer phim Pokémon 13 Bá Chủ Của Ảo Ảnh Zoroark