Nhà Hàng Dị Giới

Restaurant To Another World (2017)

Nội dung phim

Nhà Hàng Dị Giới, Restaurant To Another World (2017)

Phim Nhà Hàng Dị Giới kể về một quán ăn kiểu Âu truyền thống, tọa lạc tại một góc nghèo nàn của khu mua sắm, mở cửa vào giờ làm việc và đóng cửa vào ngày nghỉ và cuối tuần.Tuy nhiên, có một ngoại lệ đặc biệt: quán ăn bí mật mở cửa vào thứ bảy, phục vụ các thực đơn đặc biệt cho các vị khách chẳng giống ai.

 

Trailer - Preview

Xem Nhà Hàng Dị Giới, Nhà Hàng Dị Giới thuyết minh, Nhà Hàng Dị Giới, Nhà Hàng Dị Giới 2017, Nhà Hàng Dị Giới Full HD, Nhà Hàng Dị Giới 2017, Nhà Hàng Dị Giới bản đẹp, Nhà Hàng Dị Giới trọn bộ, Nhà Hàng Dị Giới phụ đề, Nhà Hàng Dị Giới Xem phim Restaurant To Another World 2017, Restaurant To Another World 2017, Restaurant To Another World VietSub, Restaurant To Another World Thuyết minh, Restaurant To Another World Full HD, Restaurant To Another World bản đẹp, Restaurant To Another World trọn bộ, Restaurant To Another World phụ đề. Xem Nhà Hàng Dị Giới tập 1, Nhà Hàng Dị Giới tập 2, Nhà Hàng Dị Giới tập 3, Nhà Hàng Dị Giới tập 4, Nhà Hàng Dị Giới tập 5, Nhà Hàng Dị Giới tập 6, Nhà Hàng Dị Giới tập 7, Nhà Hàng Dị Giới tập 8, Nhà Hàng Dị Giới tập 9, Nhà Hàng Dị Giới tập 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20, Nhà Hàng Dị Giới tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30, Nhà Hàng Dị Giới tập 31/32/33/34/35/36/37/38/39/40, Nhà Hàng Dị Giới tập 41/42/43/44/45/46/47/48/49/50, Nhà Hàng Dị Giới tập cuối. Xem phim Restaurant To Another World tập 1, Restaurant To Another World tập 2, Restaurant To Another World tập 3, Restaurant To Another World tập 4, Restaurant To Another World tập 5, Restaurant To Another World tập 6, Restaurant To Another World tập 7, Restaurant To Another World tập 8, Restaurant To Another World tập 9, Restaurant To Another World tập 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20, Restaurant To Another World tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30, Restaurant To Another World tập 31/32/33/34/35/36/37/38/39/40, Restaurant To Another World tập 41/42/43/44/45/46/47/48/49/50, Restaurant To Another World tập cuối. Xem Nhà Hàng Dị Giới, Nhà Hàng Dị Giới thuyết minh, Nhà Hàng Dị Giới, Nhà Hàng Dị Giới, Nhà Hàng Dị Giới 2017, Nhà Hàng Dị Giới Full HD, Nhà Hàng Dị Giới 2017, Nhà Hàng Dị Giới bản đẹp, Nhà Hàng Dị Giới trọn bộ, Nhà Hàng Dị Giới phụ đề, Nhà Hàng Dị Giới. Xem Nhà Hàng Dị Giới tập 1, Nhà Hàng Dị Giới tập 2, Nhà Hàng Dị Giới tập 3, Nhà Hàng Dị Giới tập 4, Nhà Hàng Dị Giới tập 5, Nhà Hàng Dị Giới tập 6, Nhà Hàng Dị Giới tập 7, Nhà Hàng Dị Giới tập 8, Nhà Hàng Dị Giới tập 9, Nhà Hàng Dị Giới tập 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20, Nhà Hàng Dị Giới tập cuối. Xem Quán Nhậu Dị Giới, Quán Nhậu Dị Giới thuyết minh, Quán Nhậu Dị Giới, Quán Nhậu Dị Giới 2017, Quán Nhậu Dị Giới Full HD, Quán Nhậu Dị Giới 2017, Quán Nhậu Dị Giới bản đẹp, Quán Nhậu Dị Giới trọn bộ, Quán Nhậu Dị Giới phụ đề, Quán Nhậu Dị Giới Xem phim Isekai Shokudou 2017, Isekai Shokudou 2017, Isekai Shokudou VietSub, Isekai Shokudou Thuyết minh, Isekai Shokudou Full HD, Isekai Shokudou bản đẹp, Isekai Shokudou trọn bộ, Isekai Shokudou phụ đề. Xem Quán Nhậu Dị Giới tập 1, Quán Nhậu Dị Giới tập 2, Quán Nhậu Dị Giới tập 3, Quán Nhậu Dị Giới tập 4, Quán Nhậu Dị Giới tập 5, Quán Nhậu Dị Giới tập 6, Quán Nhậu Dị Giới tập 7, Quán Nhậu Dị Giới tập 8, Quán Nhậu Dị Giới tập 9, Quán Nhậu Dị Giới tập 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20, Quán Nhậu Dị Giới tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30, Quán Nhậu Dị Giới tập 31/32/33/34/35/36/37/38/39/40, Quán Nhậu Dị Giới tập 41/42/43/44/45/46/47/48/49/50, Quán Nhậu Dị Giới tập cuối. Xem phim Isekai Shokudou tập 1, Isekai Shokudou tập 2, Isekai Shokudou tập 3, Isekai Shokudou tập 4, Isekai Shokudou tập 5, Isekai Shokudou tập 6, Isekai Shokudou tập 7, Isekai Shokudou tập 8, Isekai Shokudou tập 9, Isekai Shokudou tập 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20, Isekai Shokudou tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30, Isekai Shokudou tập 31/32/33/34/35/36/37/38/39/40, Isekai Shokudou tập 41/42/43/44/45/46/47/48/49/50, Isekai Shokudou tập cuối. Xem Quán Nhậu Dị Giới, Quán Nhậu Dị Giới thuyết minh, Quán Nhậu Dị Giới, Quán Nhậu Dị Giới, Quán Nhậu Dị Giới 2017, Quán Nhậu Dị Giới Full HD, Quán Nhậu Dị Giới 2017, Quán Nhậu Dị Giới bản đẹp, Quán Nhậu Dị Giới trọn bộ, Quán Nhậu Dị Giới phụ đề, Quán Nhậu Dị Giới. Xem Quán Nhậu Dị Giới tập 1, Quán Nhậu Dị Giới tập 2, Quán Nhậu Dị Giới tập 3, Quán Nhậu Dị Giới tập 4, Quán Nhậu Dị Giới tập 5, Quán Nhậu Dị Giới tập 6, Quán Nhậu Dị Giới tập 7, Quán Nhậu Dị Giới tập 8, Quán Nhậu Dị Giới tập 9, Quán Nhậu Dị Giới tập 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20, Quán Nhậu Dị Giới tập cuối