Nguyệt Quang Bảo Hạp

Just Another Pandora's Box (2010)

Nội dung phim

Nguyệt Quang Bảo Hạp, Just Another Pandora's Box 2010

Phim Nguyệt Quang Bảo Hạp: Chí Tôn Bảo và Tử Hà gặp nhau và chia tay đã trở thành truyền thuyết bất diệt của nhân gian, sự giác ngộ của Tề Thiên Đại Thánh đã thành thần thoại đầy tiếc nuối của trần thế, những mối tình chân thành nhưng không được trân trọng, một lần nữa lại được dựng thành phim.Duyên phận do trời định tất nhiên là lớn nhất, chỉ là đến quá đột ngột như thế?

Trailer phim Nguyệt Quang Bảo Hạp