Ngày Một Tốt Hơn

Better And Better (2012)

Nội dung phim

Ngày Một Tốt Hơn, Better And Better 2012

Bộ phim lấy xuất phát điểm là niềm vui hân hoan trước năm mới của mọi người và những động thái nóng hổi của xã hội, bộ phim đã phản ánh cuộc sống hiện thực của nông thôn mới của xã hội chủ nghĩa, miêu tả từ nông thôn đến thành thị, những nguyện vọng tươi đẹp của các giai cấp xã hội đối với năm 201, phản ánh bộ mặt mới của nông thôn xã hội chủ nghĩa một cách chính diện và những tư tưởng mới của người nông dân Trung Quốc.

Trailer phim Ngày Một Tốt Hơn