Nếu Đức Chúa Muốn

God Willing (2015)

Nội dung phim

Nếu Đức Chúa Muốn, God Willing 2015

Nếu Đức Chúa Muốn kể về một người cha độc tài và hống hách sẽ phản ứng như thế nào khi con của ông ta muốn trở thành một thầy tu?

Trailer phim Nếu Đức Chúa Muốn