M3: Sono Kuroki Hagane

M3 The Dark Metal (2014)

Nội dung phim

M3: Sono Kuroki Hagane, M3 The Dark Metal 2014

M3: Sono Kuroki Hagane: Biến dạng, đêm đen phủ đến vô tận.Nơi đen tối nuốt chửng tất cả mọi thứ, giành hết mọi thứ......được gọi là Cõi Vô Minh.Và nơi đó đã sinh ra......những dị sinh phản chiếu đậm nét sự tuyệt vọng và hỗn loạn của nhân loại.Chúng còn được gọi với cái tên... Imashime.

Trailer phim M3: Sono Kuroki Hagane