Lính Đánh Thuê

Mercenary War (2017)

Nội dung phim

Lính Đánh Thuê, Mercenary War (2017)

Phim "Lính đánh thuê - Mercenary War" là câu chuyện về một nhóm lính đánh thuê phải chiến đấu để bảo vệ mỏ dầu khí.

Trailer phim Lính Đánh Thuê

Phim xem nhiều
Ngày
Tuần
Tháng