Lính Đánh Thuê

Mercenary War (2017)

Nội dung phim

Lính Đánh Thuê, Mercenary War (2017)

Phim "Lính đánh thuê - Mercenary War" là câu chuyện về một nhóm lính đánh thuê phải chiến đấu để bảo vệ mỏ dầu khí.

Trailer phim Lính Đánh Thuê