Lằn Ranh Phạm Tội

The Aggression Scale (2012)

Nội dung phim

Lằn Ranh Phạm Tội, The Aggression Scale (2012)

Phim Lằn Ranh Phạm Tội Ranh giới giữa cái thiện và cái ác, quá mong manh! Bạn sẽ làm gì khi một nhóm người được trang bị vũ khí đang truy tìm số tiền bị đánh mất, họ giết từng người theo danh sách những người được nghi ngờ, và bạn nằm trong danh sách ấy? Bản năng sinh tồn sẽ khiến bạn phải làm những gì bạn cần để tồn tại. Không giết người sẽ bị người giết!

Trailer phim Lằn Ranh Phạm Tội