Họa Giang Hồ chi Bôi Mạc Đình 2016

Nội dung phim

Họa Giang Hồ chi Bôi Mạc Đình 2016

Phim Họa Giang Hồ chi Bôi Mạc Đình khởi chiếu vào ngày 07/12/2016. Bôi Mạc Đình nghĩa là "Chớ ngừng chén", có nguồn gốc từ câu "Tương tiến tửu, bôi mạc đình" (Rượu nâng lên chớ được dừng tay) trong bài thơ "Tương tiến tửu" (Sắp mời rượu) của thi nhân Lý Bạch đời Đường.

Trailer phim Họa Giang Hồ chi Bôi Mạc Đình 2016