Gọi tôi là Cương Tiểu Ngư - Bản Tự Duyên

Nội dung phim

Gọi tôi là Cương Tiểu Ngư - Bản Tự Duyên

"Gọi tôi là Cương Tiểu Ngư - Bản Tự Duyên" "Gọi tôi là Cương Tiểu Ngư" Có 2 bản là: ngày thường và tự duyên. Bản tự duyên (kể chuyện duyên phận) tác giả đang trong quá trình đăng tải

Trailer phim Gọi tôi là Cương Tiểu Ngư - Bản Tự Duyên