Gọi tôi là Cương Tiểu Ngư - Bản Ngày Thường

Nội dung phim

Gọi tôi là Cương Tiểu Ngư - Bản Ngày Thường

"Gọi tôi là Cương Tiểu Ngư - Bản Ngày Thường" Gọi tôi là Cương Tiểu Ngư Có 2 bản là: ngày thường và tự duyên. Bản tự duyên (kể chuyện duyên phận) tác giả đang trong quá trình đăng tải.

 

Trailer phim Gọi tôi là Cương Tiểu Ngư - Bản Ngày Thường