Gián Điệp

The Man with Thousand Faces (2016)

Nội dung phim

Gián Điệp, The Man with Thousand Faces 2016

Phim Gián Điệp là câu chuyện về một người đã đánh lừa cả một đất nước. Một câu chuyện về gian lận và lừa đảo, lấy cảm hứng từ sự thật và từ một trong những nhân vật hấp dẫn nhất trong những thập kỷ gần đây: gián điệp Francisco Paesa.

Trailer phim Gián Điệp