Đường Đến Ngai Vàng

The Empire Warrior (2014)

Nội dung phim

Đường Đến Ngai Vàng - The Empire Warrior (2014)

Đường Đến Ngai Vàng xoay quanh cuộc chiến chốn hoàng cung, sự tranh giành quyền lực khiến huynh đệ tương tàn. Những câu chuyện bí mật, bất ngờ trong Đường đến ngai vàng sẽ được phản ánh sinh động qua 38 tập phim.

Trailer phim Đường Đến Ngai Vàng