Đội Đặc Nhiệm (Phần 1)

SEAL Team (Season 1) (2017)

Nội dung phim

Đội Đặc Nhiệm Phần 1, SEAL Team (Season 1) 2017

Bộ phim Đội Đặc Nhiệm nói về cuộc sống của những người lính đặc nhiệm. Chúng ta sẽ biệt được họ sống, tập luyện, lên kế hoạch và thực hiện những nhiệm vụ khó khắn nhất, để phục vụ và bảo vệ cho đất nước của mình.

Trailer phim Đội Đặc Nhiệm (Phần 1)