Đại Ngư Hải Đường

Big Fish & Begonia (2016)

Nội dung phim

Đại Ngư Hải Đường, Big Fish & Begonia (2016)

Phim hoạt hình Trung Quốc Đại Ngư Hải Đường 2016 lấy ý tưởng từ một điển tích trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử: “Tại biển Bắc có con cá Côn, lớn không biết mấy nghìn dặm”. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về tình bạn cảm động của 3 nhân vật: Xuân, Tưu và Côn.

Trailer phim Đại Ngư Hải Đường