Đại Đường Vinh Diệu

The Glory Of Tang Dynasty (2017)

Nội dung phim

Đại Đường Vinh Diệu, The Glory Of Tang Dynasty 2017

Phim Đại Đường Vinh Diệu 2017 kể về Trầm Trân Châu – tiểu thư khuê cát bị ép tham gia cuộc tuyển chọn phi tần của Quảng Bình Vương. Người con gái Giang Nam với tâm hồn lương thiện này luôn hết lòng giúp đỡ người xung quanh. Khi chiến tranh xảy ra, Trầm Trân Châu nguyện ở lại Trướng An Nam để đồng cam cộng khổ cùng dân chúng. Về sau, Trầm Trân Châu sinh ra con trai cả là Đường Đức Tông – Lý Thích. Khi Lý Thích lên ngôi, Trầm Trâu Châu đã được sắc phong và tôn vinh vì những cống hiến đã dành cho đất nước.

Trailer - Preview

Xem Phim Đại Đường Vinh Diệu 2017 VietSub, Đại Đường Vinh Diệu 2017 VietSub, Đại Đường Vinh Diệu 2017 thuyết minh, Đại Đường Vinh Diệu Thuyet Minh, Đại Đường Vinh Diệu Full HD, Đại Đường Vinh Diệu, Đại Đường Vinh Diệu bản đẹp, Đại Đường Vinh Diệu 2017 trọn bộ, Đại Đường Vinh Diệu 2017, Đại Đường Vinh Diệu 2017 phụ đề

Xem phim The Glory Of Tang Dynasty, The Glory Of Tang Dynasty 2017, The Glory Of Tang Dynasty VietSub, The Glory Of Tang Dynasty Thuyết minh, The Glory Of Tang Dynasty 2017 VietSub, The Glory Of Tang Dynasty full HD, The Glory Of Tang Dynasty bản đẹp, The Glory Of Tang Dynasty trọn bộ, The Glory Of Tang Dynasty phụ đề

Xem Đại Đường Vinh Diệu 2017 tập 1, Đại Đường Vinh Diệu 2017 tập 2, Đại Đường Vinh Diệu 2017 tập 3, Đại Đường Vinh Diệu 2017 tập 4, Đại Đường Vinh Diệu 2017 tập 5, Đại Đường Vinh Diệu 2017 tập 6, Đại Đường Vinh Diệu 2017 tập 7, Đại Đường Vinh Diệu 2017 tập 8, Đại Đường Vinh Diệu 2017 tập 9, Đại Đường Vinh Diệu 2017 tập 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20, Đại Đường Vinh Diệu 2017 tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30, Đại Đường Vinh Diệu 2017 tập 31/32/33/34/35/36/37/38/39/40, Đại Đường Vinh Diệu 2017 tập 41/42/43/44/45/46/47/48/49/50, Đại Đường Vinh Diệu 2017 tập cuối

Xem phim The Glory Of Tang Dynasty 2017 tập 1, The Glory Of Tang Dynasty 2017 tập 2, The Glory Of Tang Dynasty 2017 tập 3, The Glory Of Tang Dynasty 2017 tập 4, The Glory Of Tang Dynasty 2017 tập 5, The Glory Of Tang Dynasty 2017 tập 6, The Glory Of Tang Dynasty 2017 tập 7, The Glory Of Tang Dynasty 2017 tập 8, The Glory Of Tang Dynasty 2017 tập 9, The Glory Of Tang Dynasty 2017 tập 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20, The Glory Of Tang Dynasty 2017 tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30, The Glory Of Tang Dynasty 2017 tập 31/32/33/34/35/36/37/38/39/40, The Glory Of Tang Dynasty 2017 tập 41/42/43/44/45/46/47/48/49/50, The Glory Of Tang Dynasty 2017 tập cuối