Đại Đường Vinh Diệu 2

The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017)

Thông tin - Lịch chiếu

Phim Đại Đường Vinh Diệu 2 được cập nhật vào tối thứ 2,3,4 hàng tuần trên BiluTV.com

Nội dung phim

Đại Đường Vinh Diệu 2 - The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017)

Tiếp nối Phần 1 của Đại Đường Vinh Diệu, ở phần 2 này Trầm Trân Châu sinh ra con trai cả là Đường Đức Tông – Lý Thích. Khi Lý Thích lên ngôi, Trầm Trâu Châu đã được sắc phong và tôn vinh vì những cống hiến đã dành cho đất nước.

Xem Phần 1 Đại Đường Vinh Diệu tại Đây nhé.

Trailer phim Đại Đường Vinh Diệu 2