Bước Chân An Lạc

Walk with Me (2017)

Nội dung phim

Bước Chân An Lạc, Walk with Me 2017

Bước Chân An Lạc là bộ phim thiền định về một cộng đồng các nhà sư và chư Ni Phật giáo đã cống hiến đời mình để làm chủ được nghệ thuật chánh niệm với vị thầy nổi tiếng thế giới Thích Nhất Hạnh.

Trailer phim Bước Chân An Lạc