Bao Thanh Thiên Phần 2

Justice Pao 2

Nội dung phim

Bao Thanh Thiên Phần 2 - Justice Pao 2

Bao Thanh Thiên là 1 ông quan thanh liêm, ghét sự dối trá, liêm minh chính trưc, phá không biet bao nhiêu vụ án, giúp cho người dân hoàng thượng giải oan bao nhiêu oan tình

Trailer phim Bao Thanh Thiên Phần 2