• Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017
  • Bán Yêu Khuynh Thành (Phần 2)
  • Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2016
  • Cô Phương Bất Tự Thưởng
  • Lan Lăng Vương Phi
  • Cẩm Tú Vị Ương 2016
  • Từ Bỏ Em Giữ Chặt Em
  • Hai Thế Giới