• Trạch Thiên Ký
  • Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017
  • Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình)
  • Bán Yêu Khuynh Thành (Phần 2)
  • Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
  • Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2016
  • Lan Lăng Vương Phi
  • Cẩm Tú Vị Ương 2016